Skip to main content

Wagenladingvervoer

Home > De Railsector > Wagenladingvervoer

Wagenladingvervoer

Niet genoeg lading voor een complete trein en toch willen profiteren van de voordelen van spoorvervoer? Dan is wagenladingverkeer een oplossing. Een doordacht ‘hub and spoke’ systeem verknoopt afzonderlijke bedrijfslocaties en industriële centra met een uitgebreid netwerk van dagelijkse lijndiensten waarmee bestemmingen in heel Europa snel en efficiënt binnen bereik komen.

Gebruikers van het wagenlading netwerk zijn vaak afkomstig uit de staal en (petro) chemische industrie. Ook wordt het wagenlading netwerk veelvuldig benut voor het vervoer van (hygiëne) papier, celluose, hout, witgoed en allerhande gepalletiseerde goederen als bijvoorbeeld dranken en diervoeding. Voordeel van wagenladingverkeer is het relatief grotere volume en hogere gewicht dat vervoerd kan worden ten opzichte van het wegvervoer. Een schuifwandwagen bijvoorbeeld heeft ruimte voor 167 m3 en zo’n 63 ton.

Hoe werkt wagenladingvervoer?

Het concept dat schuil gaat achter wagenladingverkeer is even eenvoudig als doeltreffend. Op vaste tijden worden wagens die geladen of gelost zijn bij bedrijven met een spooraansluitingen verzameld en overgebracht naar een rangeerterrein (hub). Daar worden de wagens geformeerd tot treinen met eenzelfde bestemming. De treinen kunnen samengesteld zijn uit verschillende type wagons, vandaar ook wel de naam bonte trein. Een andere veelgebruikte term voor wagenladingvervoer is unit cargo-vervoer.

In Nederland vervult sorteerstation Kijfhoek de rol van hub voor het Europese wagenlading netwerk van DB Cargo, verreweg de grootste aanbieder van wagenladingverkeer. Zo is Kijfhoek meerdere malen per dag verbonden met sorteerstations in Antwerpen, Gent, Hagen en Keulen. Via deze buitenlandse ‘hubs’ reizen de wagens verder naar hun eindbestemming. Soms kan dat betekenen ‘een overstap’ op een trein die spooraansluitingen in de directe omgeving van de hub bediend. In een ander geval is een aansluiting op een trein naar een verder weg gelegen hub nodig.

De voordelen van wagenladingvervoer

Bundeling
Belangrijk kenmerk van het wagenladingverkeer is de bundeling van wagons of wagon groepen van meerdere klanten tot complete treinen. De losse wagons of wagon groepen van bedrijven uit heel Nederland heen gebracht worden gerangeerd tot complete treinen naar land van bestemming. Eenmaal aangekomen in het land van bestemming worden de losse wagons of wagon groepen via een rangeerterrein naar de individuele ontvangers gebracht. Het wagenladingverkeer rijdt volgens een vast dienstrooster waardoor de bedieningstijden voor de klanten planbaar zijn.

Hoger gewicht, groter volume
Voordeel van wagenladingverkeer ten opzichte van wegvervoer is het grotere volume dat vervoerd kan worden en het hogere gewicht. Een schuifwandwagen heeft ruimte voor 167 m3 en zo’n 63 ton. In het wagenladingverkeer kan het om alle soorten goederen gaan die per spoor vervoerd worden, variërend van tegels tot ijskasten, van wc-papier tot chemicaliën. De treinen kunnen samengesteld zijn uit verschillende typen wagons, vandaar de naam bonte trein. Een andere veelgebruikte term voor wagenladingverkeer is unit cargo.

Openbare laad- en losplaats
Wagenladingverkeer vindt meestal plaats tussen bedrijven die een spooraansluiting hebben. Als het verzendende of ontvangende bedrijf geen eigen spooraansluiting heeft, kunnen zij gebruik maken van een openbare laad- en losplaats in de buurt. Dit is een stuk openbaar spoor, meestal gelegen op een industrieterrein, met een verharding naast het spoor. Losse wagons worden hier op aanvraag neergezet, waarna de lading met een heftruck wordt overgeladen tussen wagon en vrachtwagen.

Bekijk railoperators

Terminal-terminal

De intermodale railoperator beperkt zich in de regel tot het vervoer tussen twee railterminals. Het voor- en natransport over de weg en het regelen van de laadeenheid worden niet door hem verzorgd. De meeste klanten van intermodale railoperators zijn daarom logistieke dienstverleners of rederijen die wel over laadeenheden beschikken en het voor en natransport kunnen verzorgen.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.