Skip to main content

Aslast en asdruk

Lees verder
Home > Aslast en asdruk

Aslast en asdruk

In tegenstelling tot het wegtransport waar de asdruk op om en nabij de 10 ton ligt, is dit bij het spoorgoederenvervoer veel hoger tot wel 22,5 ton per as. Een vuistregel is: West-Europa 22,5 ton asdruk (D). Oost Europa 20 ton asdruk (C). Wanneer een land 22,5 ton asdruk toestaat, moet ook de wagon geschikt zijn voor 22,5 ton asdruk om dit tonnage te mogen vervoeren.

Voor extra zware lading wordt er ook nog gekeken naar het ton-meter gewicht. Dit speelt echter pas een rol wanneer het ton meter gewicht boven de 6,4t per meter uitkomt (bij C- en D-landen), wat uitzonderlijk is.

Meer weten?

Caroline Koiter

Directeur

Axle Pressure Table

Axle pressure A B C D
Tons per meter 16t 18t 20t 22,5t
1 5,0 t/m A1 B1
2 6,4 t/m B2 C2 D2
3 7,2 t/m C3 D3
4 8,0 t/m C4 D4

Bovenleidingspanning

De foto hierboven toont het beladingsraster van een Ketelwagon die binnen D-landen met een maximum van 68,4 ton mag worden beladen. De S geeft aan hoeveel de wagon mag laden bij 100 km/h (meest gebruikelijk), SS geeft hetzelfde aan bij 120 km/h. (in dit geval staat hier 120). De wagon kan laden 68,4 ton + 21,6 ton tarra = 90 ton totaal = 22,5t per as (4-assige wagon) = D-regiem. Of een bepaald tonnage per spoor is toegestaan, wordt bepaald door de wagon en het baanvak. Het baanvak met de laagste letter-codering is maatgevend voor het gehele traject.

Als een baanvak het gewenste gewicht of ton/meter-gewicht niet toelaat, dan moet hiervoor een verzoek tot buitengewoon vervoer worden aangevraagd bij ProRail. Vaak kan de aanvraag gehonoreerd worden door op een bepaald traject een snelheidsbeperking toe te passen.

Bekijk railoperators

Gabariet

Het omgrenzingsprofiel in het conventionele spoorgoederenvervoer is voor de klant niet direct relevant. In principe zorgt de spoorvervoerder of operator voor de juiste wagon voor bepaalde lading of container. Echter, bij wissellaadbakken en opleggers moet dit omgrenzingsprofiel wel degelijk in de gaten gehouden worden. Een vier-meter trailer zal alleen maar mogen rijden op een baanvak waar het zgn. P-400 profiel geldt. Veelal worden de beperkingen opgelegd door oude nog aanwezige kunstwerken op en in de baan. Denk hierbij aan tunnels en viaducten. Met name in Engeland zijn er grote afwijkingen in dit tunnelregime. Een 45ft PW HC (HighCube) container heeft in Engeland extra lage wagons nodig.

Benieuwd naar de railterminals in Europa?
Download onze terminalkaart hier

De aanbieders
Benieuwd naar de aanbieders op gebied van intermodaal vervoer (per spoor)?
Bekijk deze dan hier